Menu

Missie

De lerarenopleidingen van de Vrije Universiteit Brussel, de Erasmushogeschool Brussel en CVO COOVI zetten hun samenwerking na het stopzetten van het Brussels Expertisenetwerk Onderwijs versterkt verder. Onder de koepel van EduXL slaan zij als ware expertisecentra in grootstedelijk onderwijs de handen in elkaar om de leraar van morgen excellent op te leiden.
Wij leiden leraren op die in een team leren werken en die sterk staan om in een omgeving vol diversiteit de talenten van iedere leerling maximaal te ontwikkelen. Vanuit een onderzoekende houding en een creatieve en open geest ontdekken ze, met beide voeten in de praktijk, hoe ze hun vakexpertise optimaal in het onderwijs kunnen inzetten. Gepassioneerd, geëngageerd en met durf geven onze studenten mee vorm aan de samenleving van de toekomst.

Lees hier de intentieverklaring van EduXL

Leraar XL

LeraarXL verzamelt het professionaliseringsaanbod van de Vrije Universiteit Brussel, de Erasmushogeschool Brussel en CVO COOVI bedoeld voor leraren en andere onderwijsprofessionals. Op een snelle en eenvoudige manier vind je de nascholing waar je naar op zoek bent. Bekijk ons huidig aanbod of contacteer ons met jouw specifieke noden op www.leraarxl.be.

Beste Leraar van Brussel

Lesgeven in Brussel wordt vaak gezien als iets heel zwaar en moeilijk, gezien de uitdagende grootstedelijke en meertalige context. Voor de BrusseLeraar is Brussel echter de leerplek bij uitstek! Met de verkiezing van de Beste Brusseleraar willen wij het lesgeven in Brussel op een positieve manier belichten en geëngageerde en gepassioneerde leraren in Brussel in de bloemetjes zetten.

Urban Education

De internationale module rond urban education & coaching wil studenten via kwaliteitsvolle ontmoetingen opleiden tot competente, educatieve professionals die de grootstad als venster op de wereld als hun habitat beschouwen, de superdiversiteit daarbinnen tot een meerwaarde maken, eigen grenzen én die van anderen kunnen verleggen en die de grootstedelijke (onderwijs)omgeving vanuit haar eigenheid mee vorm kunnen geven.

Netwerk Partnerscholen

Het project partnerscholen wil een intense vorm van samenwerking realiseren met een selectie van stageplaatsen in Brussel en de ruime rand.

Leergemeenschappen

De VUB, EhB en CVO COOVI willen werkgroepen oprichten waar rond specifieke thema’s aan kruisbestuiving en expertise uitwisseling wordt gedaan.

De leergemeenschappen zullen zowel uit interne medewerkers en experts bestaan als uit externe vakspecialisten en ervaringsdeskundigen.

Powered by sponsor-uab sponsor-vub sponsor-ehbo coovi