Menu

Onder de koepel EduXL slaan de lerarenopleidingen van VUBEhBCVO Coovi, en CVO De Oranjerie als ware expertisecentra in grootstedelijk onderwijs de handen in elkaar om de leraar van morgen excellent op te leiden. EduXL zet in op een veelheid van projecten om de leerkrachten van Brussel en de lerarenopleidingen te ondersteunen. Deze webstek bied je een greep uit het brede aanbod van EduXL en houdt je op de hoogte van het reilen en zeilen van het samenwerkingsverband.

Beste Leraar van Brussel 2020

Op 6 november is de campagne voor de verkiezing van de Beste Leraar van Brussel 2020 gelanceerd door de voorzitster van de Universitaire Associatie Brussel Caroline Gennez en laureaat 2019 Niels De Ruyck. Elke leerkracht uit het Nederlandstalig kleuter-, lager en secundair onderwijs van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan genomineerd worden voor deze prijs! Surf naar […]

Diploma-uitreiking 2019

Op 6 november 2019 vond de diploma-uitreiking plaats van de lerarenopleidingen en pedagogie van het jonge kind van de Vrije Universiteit Brussel, Erasmushogeschool en CVO Brussel, campus COOVI. Op deze feestelijke avond ontvingen 291 studenten hun diploma. Van harte proficiat en we wensen jullie allen een boeiende onderwijscarrière toe!  

Jij beslist : Wie wordt de Beste Leraar van Brussel 2019?

Lesgeven in een grootstad zoals Brussel is vaak een uitdaging. Leraren begeleiden de schoolgangers niet alleen bij de leerstof uit de boeken maar koppelen dit ook aan het leven in de stad. De beste leraar van Brussel doet dat iedere dag met veel enthousiasme en nog meer motivatie. Kortom, de beste leraar van Brussel wil nergens […]

BRIL: creatieve blik op Klas en Stad

Wil je je leerlingen stimuleren om outside-the-box te denken? Start dan met jezelf en doe mee met BRIL, het online creatief denktraject voor Brusselse leraren! Wij bieden je brillen om onderwijs, leven en de hoofdstad anders te bekijken; we gaan op zoek naar concrete invalshoeken die je creatief denkvermogen aanscherpen.  Laat je hoofd bruisen, IdeeMee […]

Ontmoetingsdag Partnerscholen EduXL – 20 juni 2018

EDU XL organiseert op woensdag 20 juni 2018 een ontmoetingsmoment in het centrum van Brussel. De lerarenopleidingen van de Vrije Universiteit Brussel en de Erasmushogeschool Brussel  willen van deze dag gebruik maken om de resultaten uit de partnerschappen tussen leraren, studenten en lerarenopleiders voor te stellen. De uitkomsten en bevindingen van de projecten binnen Onderzoekende […]

Eindwerkenbeurs op 16 mei CVO De Oranjerie

Op woensdagavond 16 mei organiseert CVO De Oranjerie haar eindwerkenbeurs van de cursisten specifieke lerarenopleiding. De beurs zal doorgaan in de Middenschool Prins van Oranje, Ferdinand Allenstraat 3 in Diest. Het programma:  Onthaal vanaf 18.00 υ  18.30 u: Keynote Jo Tondeur: “21st Century Skills in het onderwijs: Ready for take-off?” Assistant Professor/Teacher Education […]

EduXL op VELOV-conferentie

Op 8 februari gaf werd door de coördinatoren van het EDUXL-GO21 programma een sessie gegeven op de VELOV conferentie. Meer info over de presentatie vind je hier.

Aankondiging Symposium: BEELD(vorming) 27 oktober 2017

Beeldvorming is een thema dat veel facetten en invullingen kent, een vlag die vele ladingen dekt.  Het departement Onderwijs & Pedagogie verwelkomt je op 27 oktober 2017 op de campus Jette van Erasmushogeschool Brussel voor het symposium BEELD(vorming): een multidisciplinaire kijk! Met dit symposium laten ze je kennis maken met een ruime waaier aan benaderingen, inzichten en projecten om handvaten aan te reiken, blikken te verruimen, referentiekaders zowel scherp te stellen als in twijfel te trekken, brillen op en af te zetten. 

Goed nieuws voor EhB en VUB

Op de campussen van de Erasmushogeschool Brussel (EhB) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB) werd op maandag 11 september 2017 feest gevierd. Op die dag maakte de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) immers de resultaten van de doorlichting van het hoger onderwijs over aan Vlaams minister van Onderwijs, Hilde Crevits. Zowel de Erasmushogeschool Brussel als de Vrije […]

Ontmoetingsdag EduXL Partnerscholen 15-09-2017

Op vrijdag 15 september 2017 organiseren de Lerarenopleidingen EduXL een ontmoetingsdag tussen basis- en secundaire scholen. Dit evenement gaat door van 9u30 tot 12u30 in de Erasmushogeschool Brussel, Laarbeeklaan 121, 1090 Brussel

Nieuwe app moet nascholing leraars overbodig maken

Jeltsen Peeters, onderzoeker van de vakgroep Educatiewetenschappen aan de VUB, heeft het voorbije schooljaar, samen met negen Europese partnerorganisaties, de tMail-app getest waarmee leerkrachten kinderen kunnen stimuleren zelf met hun leerstof aan de slag te gaan.

Lerarenopleiding in de pers

De Morgen berichtte in de krant van 25 augustus 2017 over het aantal inschrijvingen binnen de lerarenopleidingen van de hogescholen.

Opstart STEM-steunpunt

EduXL is blij dat het vanaf maart 2017 de opzet en uitbouw van een STEM-Steunpunt ondersteunt. De pas aangestelde coördinator dr. Ronny Merken werkt met veel enthousiasme en inzet aan de uitbouw.

38.000 leerlingen erbij tegen 2024

In de toekomst zullen de Brusselse leerkrachten hun handen vol hebben. In 2024-2025 verwacht men immers 38.000 schoolgaande leerlingen extra in Brussel. Reden te meer om les te komen geven in de uitdagende grootstedelijke context.

Powered by sponsor-uab sponsor-vub sponsor-ehbo coovi de oranjerie