Menu


Algemeen

EduXL op VELOV-conferentie

Op 8 februari gaven coördinatoren Jo Tondeur en Bram Pynoo van het EDUXL-GO21 programma een sessie op de VELOV conferentie ‘Breed leren – breed evalueren’.
Tijdens de sessie op VELOV 2018 presenteerde het team van GO21 (Governance 21st Century Skills) een Quickscan om lerarenopleidingen een wendbaar beleidsinstrument en houvast te bieden om de transitie naar blended learning in goede banen te leiden. De Quickscan groepeert kwaliteitsindicatoren of richtlijnen in vier dimensies waarop het governance-niveau zich moet toeleggen in de realisatie van een blended curriculum: visie & strategie, leiderschap, deskundigheid en (online) leeromgeving. Tijdens het invullen van de Quickscan krijgen opleidingen extra informatie en aanbevelingen. De opleiding krijgt inzicht in de maturiteit, sterktes en zwaktes, potentieel en knelpunten van haar blended beleid. De Quickscan dient eveneens als nulmeting voor een duurzame interne kwaliteitszorg. Met de resultaten ervan kunnen opleidingen principes en praktijken selecteren die ze willen integreren in een actieplan dat pijnpunten in de transitie naar blended learning systematisch remedieert.
Meer informatie over het GO21-project vind je hier. Meer info over de presentatie op het VELOV-congres vind je hier.
Powered by sponsor-uab sponsor-vub sponsor-ehbo coovi de oranjerie