Menu

Missie

De lerarenopleidingen van de Vrije Universiteit Brussel en de Erasmushogeschool Brussel zetten hun samenwerking na het stopzetten van het Brussels Expertisenetwerk Onderwijs versterkt verder. Onder de koepel van EduXL slaan zij als ware expertisecentra in grootstedelijk onderwijs de handen in elkaar om de leraar van morgen excellent op te leiden.
Wij leiden leraren op die in een team leren werken en die sterk staan om in een omgeving vol diversiteit de talenten van iedere leerling maximaal te ontwikkelen. Vanuit een onderzoekende houding en een creatieve en open geest ontdekken ze, met beide voeten in de praktijk, hoe ze hun vakexpertise optimaal in het onderwijs kunnen inzetten. Gepassioneerd, geëngageerd en met durf geven onze studenten mee vorm aan de samenleving van de toekomst.

Lees hier de intentieverklaring van EduXL

Powered by sponsor-uab sponsor-vub sponsor-ehbo coovi de oranjerie