Menu

Hier vind je een oplijsting van de belangrijkste projecten van EduXL

Leraar XL

LeraarXL verzamelt het professionaliseringsaanbod van de Vrije Universiteit Brussel, de Erasmushogeschool Brussel en CVO COOVI bedoeld voor leraren en andere onderwijsprofessionals. Op een snelle en eenvoudige manier vind je de nascholing waar je naar op zoek bent. Bekijk ons huidig aanbod of contacteer ons met jouw specifieke noden op www.leraarxl.be.

Beste Leraar van Brussel

Lesgeven in Brussel wordt vaak gezien als iets heel zwaar en moeilijk, gezien de uitdagende grootstedelijke en meertalige context. Brussel echter de leerplek bij uitstek! Met de verkiezing van de Beste Leraar van Brussel willen wij het lesgeven in Brussel op een positieve manier belichten en geëngageerde en gepassioneerde leraren in Brussel in de bloemetjes zetten.

Stem-steunpunt

EduXL startte in 2017 met de uitbouw van een STEM-steunpunt voor de Brusselse regio. Het steunpunt wil leerkrachtenteams in-service van STEM-vakken ondersteunen in de evolutie naar een beter onderwijs voor Science, Technology, Engineering en Mathematics.

Het Steunpunt is opgezet binnen het samenwerkingsverband ‘EduXL’ van de lerarenopleidingen van de VUB, EhB, CVO COOVI en CVO De Oranjerie.

Urban Education

De module rond urban education & coaching wil studenten via kwaliteitsvolle ontmoetingen opleiden tot competente, educatieve professionals die de grootstad als venster op de wereld als hun habitat beschouwen, de superdiversiteit daarbinnen tot een meerwaarde maken, eigen grenzen én die van anderen kunnen verleggen en die de grootstedelijke (onderwijs)omgeving vanuit haar eigenheid mee vorm kunnen geven.

Go21

De lerarenopleidingen staan momenteel op een kantelpunt en worden geconfronteerd met verschillende uitdagingen voor het onderwijs van de toekomst. Dit project richt zich specifiek op de wijze waarop 21st century skills (vaardigheden als samenwerking, kritisch denken, creativiteit, probleemoplossende vaardigheden en mediawijsheid) aan bod komen bij de invoering van Blended Learning. We merken immers dat Blended Learning vaak nog beperkt blijft tot een tekst achter glas.

Netwerk Partnerscholen

Het project partnerscholen wil een intense vorm van samenwerking realiseren met een selectie van stageplaatsen in Brussel en de ruime rand.

Powered by sponsor-uab sponsor-vub sponsor-ehbo coovi de oranjerie