Menu

Projecten

Hier vind je een oplijsting van de belangrijkste projecten van EduXL

Leraar XL

LeraarXL verzamelt het professionaliseringsaanbod van de Vrije Universiteit Brussel, de Erasmushogeschool Brussel, CVO COOVI en CVO De Oranjerie bedoeld voor leraren en andere onderwijsprofessionals. Op een snelle en eenvoudige manier vind je de nascholing waar je naar op zoek bent. Bekijk ons huidig aanbod of contacteer ons met jouw specifieke noden op www.leraarxl.be.

Beste Leraar van Brussel

Voor de Beste Leraar van Brussel is de grootstad de leerplek bij uitstek! Met de verkiezing van de Beste Leraar van Brussel willen wij het lesgeven in Brussel op een positieve manier belichten en geëngageerde en gepassioneerde leraren in Brussel in de bloemetjes zetten. De Beste Leraar van Brussel wordt georganiseerd door de lerarenopleidingen van de Vrije […]

Stem-steunpunt

Een STEM-steunpunt voor de Brusselse regio. Het STEM-steunpunt Brussel wil leerkrachtenteams in-service van STEM-vakken ondersteunen in de evolutie naar een beter onderwijs voor ‘Science, Technology, Engineering and Mathematics’. Het Steunpunt is opgezet binnen het samenwerkingsverband ‘EduXL’ van de lerarenopleidingen van de VUB, EhB, CVO COOVI en CVO De Oranjerie. Het beoogt o.a. STEM-gerichte professionalisering van de leerkrachten van STEM-vakken. Het STEM-steunpunt […]

Urban Education

De module rond urban education & coaching wil studenten via kwaliteitsvolle ontmoetingen opleiden tot competente, educatieveprofessionals die de grootstad als venster op de wereld als hun habitat beschouwen, de superdiversiteit daarbinnen tot een meerwaarde maken, eigen grenzen én die van anderen kunnen verleggen en die de grootstedelijke (onderwijs)omgeving vanuit haar eigenheid mee vorm kunnen geven. Het […]

Go21

De lerarenopleidingen staan momenteel op een kantelpunt en worden geconfronteerd met verschillende uitdagingen voor het onderwijs van de toekomst. Dit project richt zich specifiek op de wijze waarop 21st century skills (vaardigheden als samenwerking, kritisch denken, creativiteit, probleemoplossende vaardigheden en mediawijsheid) aan bod komen bij de invoering van Blended Learning. We merken immers dat Blended […]

Netwerk Partnerscholen

Het project partnerscholen wil een intense vorm van samenwerking realiseren met een selectie van stageplaatsen in Brussel en de ruime rand. Kerndoelstellingen zijn: Een “loopbaan-omspannende” relatie aangaan met het werkveld: samen opleiden en vormen! Nagaan welke wederzijdse behoeften er zijn en hoe we deze vanuit een gezamenlijk overleg tot een continuüm van duurzame win-win-activiteiten of […]

Powered by sponsor-uab sponsor-vub sponsor-ehbo coovi de oranjerie