Menu

Go21

De lerarenopleidingen staan momenteel op een kantelpunt en worden geconfronteerd met verschillende uitdagingen voor het onderwijs van de toekomst. Dit project richt zich specifiek op de wijze waarop 21st century skills (vaardigheden als samenwerking, kritisch denken, creativiteit, probleemoplossende vaardigheden en mediawijsheid) aan bod komen bij de invoering van Blended Learning. We merken immers dat Blended Learning vaak nog beperkt blijft tot een tekst achter glas.

GO21 (Governance 21st Century Skills) wil daarop inspelen en beoogt de ontwikkeling van een gedeelde visie en een strategisch plan in het teken van blended learning in functie van 21st CS. Om deze transitie te realiseren, engageren de lerarenopleidingen van de VUB, EhB, CVO COOVI en CVO De Oranjerie binnen EduXL zich om de aanwezige competenties en hun faciliteiten complementair in te zetten en elkaar te versterken in de organisatie van een vernieuwde lerarenopleiding.

Meer info vind je hier.

Powered by sponsor-uab sponsor-vub sponsor-ehbo coovi de oranjerie