Menu

Netwerk Partnerscholen

Het project partnerscholen wil een intense vorm van samenwerking realiseren met een selectie van stageplaatsen in Brussel en de ruime rand. Kerndoelstellingen zijn:

  • Een “loopbaan-omspannende” relatie aangaan met het werkveld: samen opleiden en vormen!
  • Nagaan welke wederzijdse behoeften er zijn en hoe we deze vanuit een gezamenlijk overleg tot een continuĆ¼m van duurzame win-win-activiteiten of -structuren kunnen uitwerken.
  • Een structuur uitwerken die een betere invulling geeft aan de huidige samenwerkingen, gebaseerd op de idee van een duurzaam ‘partnerschap’ in opleiden en onderwijzen.

Het netwerk organiseert elk jaar een ontmoetingsdag voor de partnerscholen en voor studenten.

Ontmoetingsdag 2019

Ontmoetingsdag 2018

Ontmoetingsdag 2017

Powered by sponsor-uab sponsor-vub sponsor-ehbo coovi de oranjerie