Menu

Netwerk Partnerscholen

Het project partnerscholen wil een intense vorm van samenwerking realiseren met een selectie van stageplaatsen in Brussel en de ruime rand. Kerndoelstellingen zijn:

  • Een “loopbaan-omspannende” relatie aangaan met het werkveld: samen opleiden en vormen!
  • Nagaan welke wederzijdse behoeften er zijn en hoe we deze vanuit een gezamenlijk overleg tot een continuĆ¼m van duurzame win-win-activiteiten of -structuren kunnen uitwerken.
  • Een structuur uitwerken die een betere invulling geeft aan de huidige samenwerkingen, gebaseerd op de idee van een duurzaam ‘partnerschap’ in opleiden en onderwijzen.
Powered by sponsor-uab sponsor-vub sponsor-ehbo coovi de oranjerie